powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nową edycję konkursu „Internacjanalizacja MŚP”. Od 07.04.2021 r. mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, zamierzający wprowadzić na nowe rynki zagraniczne swoje produkty lub usługi, będą mogli zgłaszać wnioski o dofinansowanie kosztów, na maksymalną kwotę 800 tys. zł.

Dofinansowaniu w konkursie (działanie 1.2 POPW) podlegają projekty wspierające przedsiębiorcę w określeniu jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Przedsiębiorca musi posiadać co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, jak na przykład: koszty usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności, a także koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Pieniądze z konkursu można także przeznaczyć na pokrycie wydatków przeznaczonych na nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł – w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii albo 550 tys. zł – w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Całkowity budżet konkursu wynosi 50 mln. zł.

Nabór wniosków potrwa do 27 maja 2021 roku. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.