powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Z ogromną radością informujemy, że Powiat Łęczyński uzyskał kolejne dofinansowanie na realizację nowych działań. Kwota 47 942 zł zostanie przeznaczona na przeprowadzenie zadania „Turystyka szansą na aktywizację i rozwój gospodarczy obszarów wiejskich powiatu łęczyńskiego”.

Głównym celem operacji jest wzrost wiedzy na temat nowoczesnej turystyki, który przyczyni się do podniesienia poziomu oferowanych usług, wzbogacenia oferty oraz jej odpowiedniej promocji. Szkolenia tematyczne, indywidualne doradztwo dla podmiotów, informator turystyczny, profesjonalna sesja fotograficzna dla podmiotów – to działania, które zrealizujemy już w sierpniu br. 

Terminy szkoleń:
21 sierpnia: „Atrakcje przyrodnicze i kulturowe powiatu łęczyńskiego oraz terenów przyległych” (Urszulin)
22 sierpnia: „Współczesne kierunki rozwoju turystyki ” (Łęczna)
28 sierpnia: „Środki zewnętrzne w turystyce” (Łęczna)
29 sierpnia: „Media elektroniczne drogą do pozyskania turysty” (Łęczna)
Indywidualne doradztwo dla 20 podmiotów biorących udział w projekcie: wrzesień 2020

Jeżeli jesteś osobą/ przedstawicielem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą związaną z obsługą ruchu turystycznego na terenie powiatu łęczyńskiego ( np. gospodarstwo agroturystyczne i  inne obiekty noclegowe, restauracja, aktywny wypoczynek) lub przedstawicielem lokalnego samorządu i samorządowej jednostki kultury albo przedstawicielem organizacji pozarządowej, której działalność skierowana jest na rozwój terenów wiejskich oraz zachowanie i promocję lokalnych zwyczajów i tradycji regionu, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 815315208 lub z Kołem Gospodyń Wiejskich w Głębokiem.

Na zgłoszenia czekamy do 13 sierpnia br.