powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XVII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

XVII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż 29 czerwca 2020 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B odbędzie się  XVII  Sesja Rady Powiatu  w Łęcznej.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI-ej  Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
  c) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego, pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (VI)” Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  d) w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie oraz uchwalenia Statutu,
  e) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  w pieczy zastępczej.
 6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję  w internecie.

Przewodniczący  Rady Powiatu
Arkadiusz  Biegaj

Tarczo-Bus dotarł do Łęcznej

Tarczo-Bus dotarł do Łęcznej

W dniu dzisiejszym mobilny punkt informacyjny dla przedsiębiorców odwiedził nasz region. Specjaliści udzielali porad dotyczących form wsparcia dla firm, przekazano również symboliczny czek na kwotę 4 700 000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń jednoosobowych działalności dla mikro, makro i średnich przedsiębiorstw.

CZYTAJ…