powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniu dzisiejszym mobilny punkt informacyjny dla przedsiębiorców odwiedził nasz region. Specjaliści udzielali porad dotyczących form wsparcia dla firm, przekazano również symboliczny czek na kwotę 4 700 000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń jednoosobowych działalności dla mikro, makro i średnich przedsiębiorstw.

Jak więc sytuacja kształtuje się na terenie naszego powiatu ? Do 18 czerwca Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zrealizował w ponad 96 % zapotrzebowania pracodawców powiatu łęczyńskiego na różne formy wsparcia z Tarczy Antykryzysowej.

– Największym zainteresowaniem cieszą się niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności – złożono 1427 wniosków na 7 129 tys. Realizacja tej formy wynosi ok 99%.

– Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej skierowana dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników – złożono 126 wniosków na kwotę 697 tys. (wypłaty odbywają się w transzach miesięcznych). Stopień realizacji wniosków (rozpatrzono pozytywnie lub negatywnie) – 83 %.

– Z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców skorzystało już 88 pracodawców dla 611 pracowników. PUP wypłacił na tę formę wsparcia około 1 524 tys. zł. Do dnia dzisiejszego rozpatrzono 89,3 % wniosków, które wpłynęły do Urzędu, w tym ponad 70 % pozytywnie.

Podsumowując: na różne formy wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej PUP udzielił wsparcia pracodawcom z naszego powiatu na kwotęok. 10 mln 300 tys. zł !

Ze wsparcia skorzystało ponad 1500 podmiotów i 611 pracowników. Wszystkie zadania są realizowane na bieżąco, jest to proces ciągły, ponieważ niektóre formy wsparcia są wypłacane w transzach miesięcznych.

Oczywiście nadal można składać wnioski !