powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Uwaga! Kwalifikacja wojskowa przerwana z powodu sytuacji epidemiologicznej

Uwaga! Kwalifikacja wojskowa przerwana z powodu sytuacji epidemiologicznej

Powiatowa Komisja Lekarska w Łęcznej informuje, że z dniem 13 marca 2020 r. zakończyła swoją pracę w związku z rosnącą liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 423 ). Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( okres od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. ) nie mają już obowiązku zgłoszenia się przed te komisje.

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego na terenie powiatu łęczyńskiego

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego na terenie powiatu łęczyńskiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374od dnia 16 marca 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie powiatu łęczyńskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (Łęczna, Puchaczów, Cyców). Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

CZYTAJ…
Uwaga! Kwalifikacja wojskowa przerwana z powodu sytuacji epidemiologicznej

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO W 2020 R.

Zarząd Powiatu w Łęcznej w dniu 13 marca 2020 r. podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.

CZYTAJ…