powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374od dnia 16 marca 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie powiatu łęczyńskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (Łęczna, Puchaczów, Cyców). Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość.

W takim celu należy przesłać na adres pomocprawna@powiatleczynski.pl skan lub zdjęcie podpisanego pisma o potrzebie uzyskania porady wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wzory dokumentów  w załączeniu:

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon  (81) 531 52 81.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po udzielonej nieodpłatnej  pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii pod numerem telefonu 81 531 52 81, na adres poczty elektronicznej poczta@powiatleczynski.pl, bądź listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej,  Al. Jana Pawła II 95A,
21- 010 Łęczna.