powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zarząd Powiatu w Łęcznej w dniu 13 marca 2020 r. podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.

Więcej informacji w załączniku poniżej