powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

XII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Serdecznie zapraszam na XII  Sesję Rady Powiatu  w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

CZYTAJ…
XII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2020

Zarząd Powiatu w Łęcznej zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

CZYTAJ…
Powiatowy Urząd Pracy informuje

Powiatowy Urząd Pracy informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że dysponuje środkami na sfinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

CZYTAJ…
„Razem, Zdrowo, Rozwojowo”

„Razem, Zdrowo, Rozwojowo”

„Razem, Zdrowo, Rozwojowo” to prozdrowotna inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W ramach konkursu Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem realizuje projekt „WzMocnij swoje otoczenie”.

CZYTAJ…