powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usługi serwisu naprawy, przeglądu oraz ceny dojazdu od siedziby Wykonawcy do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, do następujących pogwarancyjnych urządzeń kserujących:
1)XEROX WORK CENTRE 7556;
2)SHARP MX 2300N;
3)KYOCERA KM 1620;
4)TOSHIBA e-studio 3520C szt. 2;
5)Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 2230;
6)Develop Ineo+451
7)Develop QC 2235
8)Konica 7130
kod CPV: 50300000-8, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 1845,00 zł
3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, § 4300
4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 34/1, nr tel./faks81 757 73 58, e-mail: cebryk_krzysztof@poczta.fm
2)Kserotechnika. 20-502 Lublin, ul. Wigilijna 12, tel./fax : 81 532 24 24/ 81 527 80 00, e-mail: handlowy@kserotechnika.com.pl
3)NETIX Andrzej Roman, Krężnica Jara 404a, 20-515 Lublin, tel 505407568, e-mail: biuro@netix.lublin.pl
oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro
5.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 34/1, nr tel./faks81 757 73 58, e-mail: cebryk_krzysztof@poczta.fm :
Lp.Nazwa urządzeniaCena roboczogodziny netto zł serwisu naprawyCena usług serwisu przeglądu netto złWysokość obowiązującego podatku VAT %Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 755648,0045,002320,00
2.SHARP MX 2300N;48,0045,002320,00
3.KYOCERA KM 1620;48,0045,002320,00
4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2;48,0045,002320,00
5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 223048,0045,002320,00
6.Develop Ineo+45148,0045,002320,00
7.Develop QC 223548,0045,002320,00
8.Konica 713048,0045,002320,00

2) ALKOP Sp. Z o.o., ul. Pamięci Katynia 12a, lok. 5, 26-610 Radom, nr. Tel/faks: 510 507 299/ 48 360 58 95, e-mail: zbigniew.malecki@alkop.eu :

Lp.Nazwa urządzeniaCena roboczogodziny netto zł serwisu naprawyCena usług serwisu przeglądu netto złWysokość obowiązującego podatku VAT %Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 755650,0050,002340,00
2.SHARP MX 2300N;50,0050,002340,00
3.KYOCERA KM 1620;50,0050,002340,00
4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2;50,0050,002340,00
5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 223050,0050,002340,00
6.Develop Ineo+45150,0050,002340,00
7.Develop QC 223550,0050,002340,00
8.Konica 713050,0050,002340,00
3)AKSER Tomasz Hryniewicz, 21-500 Biała Podlaska, nr tel/faks: 83 343 00 77; 608510958, e-mail: akser.serwis@wp.pl :

Lp.Nazwa urządzeniaCena roboczogodziny netto zł serwisu naprawyCena usług serwisu przeglądu netto złWysokość obowiązującego podatku VAT %Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 755650,0050,002300,00
2.SHARP MX 2300N;50,0050,002300,00
3.KYOCERA KM 1620;50,0050,002300,00
4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2;50,0050,002300,00
5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 223050,0050,002300,00
6.Develop Ineo+45150,0050,0023 00,00
7.Develop QC 223550,0050,002300,00
8.Konica 713050,0050,002300,00
4)Kserotechnika Tadeusz Kuryło, 20-502 Lublin, ul. Wigilijna 12, tel./fax : 81 532 24 24/ 81 527 80 00, e-mail: handlowy@kserotechnika.com.pl

Lp.Nazwa urządzeniaCena roboczogodziny netto zł serwisu naprawyCena usług serwisu przeglądu netto złWysokość obowiązującego podatku VAT %Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 7556 —-

 1. SHARP MX 2300N;60,00100,002324,60
  3.KYOCERA KM 1620;60,0070,002324,60
  4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2 60,00 100,00 2324,60
  5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 2230 60,0070,002324,60
  6.Develop Ineo+45160,00100,002324,60
  7.Develop QC 223550,00100,002324,60
  8.Konica 713050,0070,002324,60
  Do oceny ofert przyjęto jednolite następujące kryteria oceny: cena roboczogodziny naprawy – waga 60 %, cena usług serwisu przeglądu – waga 35 %, cena kosztów dojazdu – waga 5 % wg wzoru:
  oferta najkorzystniejsza w danym zakresie wagowym : oferta badana x 100 punktów x waga procentowa .
 2. Uzyskane punkty przez wykonawców złożonych ofert:
  1) Oferta nr 1 – uzyskane punkty: 60 + 35 + 2 = 97,00 pkt,
  2) Oferta nr 2 – uzyskane punkty: 57,6+ 31,5 + 1 = 90,1 pkt,
  3) Oferta nr 3 – uzyskane punkty: 57,6 + 31,5 + 5 = 94,1 pkt,
  4) Oferta nr 4 – uzyskane punkty: 42,0 + 15,8 + 2,2 = 60,0 pkt, (7 urządzeń)
 3. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof, 20-609 Lublin,
  ul. Filaretów 34/1, nr tel./faks81 757 73 58, e-mail: cebryk_krzysztof@poczta.fm
 • oferta na kwotę:
  1) Cena roboczogodziny netto zł serwisu naprawy wszystkich w/w urządzeń : netto 48,00 zł plus VAT 23%, tj. brutto 59,04 zł.
  2) Cena usług serwisu przeglądu wszystkich w/w urządzeń: netto 45,00zł plus VAT 23%, tj. brutto 55,35 zł.
  3) Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto 20,00 zł
  Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod względem ceny. Powierzenie w/w usług odbywać się będzie na podstawie zleceń poszczególnych Wydziałów, w przypadku niezbędnej konieczności, zgodnie z zatwierdzaną każdorazowo karta pracy i ofertą zakresu naprawy (dwie różne propozycje do decyzji zamawiającego).

19.02.2014r.…………………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam:
Starosta Łęczyński