powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych przyjmuje do przechowania rzeczy znalezione na terenie Powiatu Łęczyńskiego z wyjątkiem:

• rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach lub pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego; oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca)
• rzeczy, których posiadanie wymaga szczególnego zezwolenia organów państwowych jak: broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz znalezionych dowodów osobistych i paszportów, znalazca niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.
Starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba ze jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
Osoby poszukujące rzeczy zagubionej zgłaszając się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:
1. Jaka rzecz została zagubiona, dokonać jej opisu, scharakteryzować wygląd bądź znaki szczególne,
2. Przedstawić dowody potwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych cech zużycia itp.).

Biuro Rzeczy znalezionych prowadzi:
Punkt Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna (parter), tel. (81) 531-52-00  lub (81) 531-52-10 w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. pn., śr. ,czw., pt. 7:00-15:00, wt. 8:00-16:00.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000397)