powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Konsultacje społeczne projektu „Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2024-2030”
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2024-2030”.
Zgodnie z założeniami dokument będzie określał główne kierunki rozwoju powiatu łęczyńskiego w latach 2024-2030.
Dokument będący przedmiotem konsultacji można pobrać poniżej lub zapoznać się z nim w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Powiatu  (Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a , 21-010 Łęczna, pokój nr 13) w godzinach pracy urzędu.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 30.04.2024r.  –  27.05.2024r.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania poniżej).
Prosimy o przesyłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza:
– w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego”(decyduje data wpływu formularza do Starostwa Powiatowego w Łęcznej),
– w formie elektronicznej na adres strategia@powiatleczynski.pl wpisując w tytule e-maila: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego”
– osobiście, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna w godzinach pracy Urzędu