powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W części gospodarstw na obszarach objętych rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Lubelskiego zakończono stosowanie środków zwalczania ASF, co uwzględnia projekt rozporządzenia, a jednocześnie stwierdzono tę chorobę u świń w dziesiątym gospodarstwie, tj. 27 lipca w miejscowości – Miłków Kolonia w powiecie parczewskim.

Z tego powodu w projekcie rozporządzenia przedłużono do dnia 11 sierpnia 2023 r. termin obowiązywania środków zwalczania choroby w obszarze zapowietrzonym w odniesieniu do ognisk ASF stwierdzonych 11, 13, 21 i 27 lipca w powiecie parczewskim oraz do dnia 26 sierpnia 2023 r. – w obszarze zagrożonym chorobą wokół ww. ognisk w części powiatów parczewskiego, radzyńskiego i lubartowskiego.

Jednocześnie nadal – do 15 sierpnia 2023 r. – obowiązuje obszar zagrożony chorobą w powiatach lubartowskim, parczewskim i łęczyńskim, związany z ogniskiem ASF stwierdzonym 14 lipca 2023 r. w miejscowości Kaznów–Kolonia w powiecie lubartowskim. Rozporządzenie Nr 15 wymaga więc aktualizacji.
W takiej sytuacji Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii, w drodze rozporządzenia, określa obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą, wskazując nakazy i zakazy obowiązujące na tym terenie.