powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 53 15 382.

Szczegóły w załącznikach.

Otwarcie strzelnicy w Milejowie

Otwarcie strzelnicy w Milejowie

Kolejne dobre wiadomości z terenu naszego powiatu! Dbając o rozwój uczniów klas mundurowych, udało się pozyskać środki na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

CZYTAJ…
XLV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

XLV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż XLV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 20 lutego 2023 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
c) w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu
d) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej
e) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji skarg wniosków i petycji
f) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych,
7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski