powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Kolejne dobre wiadomości z terenu naszego powiatu! Dbając o rozwój uczniów klas mundurowych, udało się pozyskać środki na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

Wysokość dofinansowania to 197 195,03 zł. Koszt całości zadania to 280 000,00 zł, zrealizowanego w ramach konkursu pn. Strzelnica w powiecie 2022. Wirtualna strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w oparciu o multimedialny, laserowy „System szkolno-treningowy „POJEDYNEK” (SI-C) w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz realizacji strzelań o urozmaiconym stopniu skomplikowania, na różnych wirtualnych odległościach, z postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc. Strzelnica umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni).

Prawo korzystania z wirtualnej strzelnicy mają:

  1. Uczniowie wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa;

2. Wskazane przez samorząd terytorialny organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa;

3. Inne podmioty (osoby) upoważnione przez samorząd terytorialny.

W spotkaniu wzięli udział: Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński, Wioletta Wachewicz Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego, Artur Soboń Minister Finansów w Ministerstwie Finansów, st. bryg. mgr inż. Dariusz Popek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, mł. Insp. Bogdan Stasiak Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej, ppłk mgr inż. Wojciech Witek- Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, kap. Wojciech Kozioł Lotnicza Akademia Wojskowa, por. Łukasz Wit 22 Batalion Lekkiej Piechoty w Lublinie, mł. insp. Tomasz Kasiak Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudzkiego, Tomasz Kanaszewski Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie, Iwona Chlebicka zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Michał Woźniak Członek Zarządu Powiatu w Łęcznej, Arkadiusz Biegaj Przewodniczący Rady Powiatu w Łęcznej, Emilia Białek-Paluch Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Wioleta Olender Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Ewa Siegieda zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Ewa Stefańska zastępca dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Grzegorz Lendzion Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna w Łęcznej, Maria Jarmuł-Snopek Dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Arkadiusz Dębała Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, Dorota Zając Dyrektor Zespołu Szkół w Ludwinie, Dariusz Szafranek Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłebokiem, Magdalena Majewska Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, Kinga Kowalska p.o. Dyrektora Przedszkola Specjalnego w Ludwinie, Zbigniew Drzewiecki Dyrektor Bursy w Łęcznej, Ks. Paweł Serewa Wikariusz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Antoniego Padewskiego w Milejowie.

Tekst zdjęcia: Angelika Maziarz