powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Trzy lata temu otworzyliśmy powiatowy Klub Senior+ w Łęcznej. Dziś obserwując szczęśliwych Seniorów, zaangażowanych w działalność klubu, utwierdzamy się w słuszność podjętej decyzji.
Klub został stworzony przez Powiat Łęczyński z myślą o osobach, które nie są już aktywne zawodowo i nadal chcą prężnie funkcjonować w lokalnej społeczności.
Miejsce to sprzyja twórczemu działaniu, mobilizuje do pracy nad sobą i dla innych, motywuje seniorów do aktywności fizycznej, psychicznej i duchowej. Zajęcia te są ściśle dostosowanych do możliwości, potrzeb i zainteresowań seniorów. Są to m.in.: zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia aktywności ruchowej, terapia zajęciowa, muzykoterapia, spotkania integracyjne, zajęcia aktywizujące społecznie.
Praca na rzecz aktywizacji seniorów, dobroć, życzliwość  i gotowość do pomocy zawsze są niewyczerpaną inspiracją i wciąż stanowią wzór do naśladowania, udowadniając, że życie na emeryturze jest pełne radości, zadowolenia i optymizmu.
Na dalsze lata życzymy Klubowiczom dużo zdrowia, pomyślności i sukcesów artystycznych. Niech każdy dzień przynosi wiele radości, ludzkiej życzliwości i uśmiechu na twarzy.