powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Kampania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Kampania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Od kwietnia 2022 r. w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.10 – wysoka jakość systemu oświaty, została zorganizowana kampania społeczna skierowana do społeczności lokalnej. Jej celem jest doprowadzenie do poszerzenia wiedzy dotyczącej realizowanego przedsięwzięcia, wdrożenie i upowszechnienie idei edukacji włączającej oraz budowanie dla niej przyjaznego środowiska.

CZYTAJ…