powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na wortalu publicznych służb zatrudnienia uruchomiło nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy 

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne :
– rynek pracy w Polsce;
– pomoc w innych obszarach;
– rynek pracy w Unii Europejskiej. Zakładka jest dostępna w wersji językowej ukraińskiej.  

Automatyczny tłumacz został zainstalowany w prawej – górnej części okna/strony wortalu PSZ i pozwala na tłumaczenie jej zawartości w 4 językach.