powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród Powiatu Łęczyńskiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych wraz z wymaganymi załącznikami składa się w dwóch terminach tj.: do dnia
15 marca i do 15 września, za wyniki osiągnięte w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Stypendium może być przyznane w formie pieniężnej na okres od 3 do 6 miesięcy w danym roku.

O przyznanie nagrody ewentualnie wyróżnienia wraz z wymaganymi załącznikami należy wnioskować niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 m-cy po odniesionym przez zawodnika sukcesie sportowym.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, (I piętro), pokój 111 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna.

Termin przyjmowania wniosków upływa 15 marca 2022 r. godz. 16.00


Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Przy weryfikacji wniosków pod uwagę będzie brana data stempla pocztowego lub dzień złożenia wniosku w Biurze Obsługi Interesanta.

Formularze wniosków dostępne są TUTAJ.