powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Z radością informujemy, że Powiat Łęczyński uzyskał kolejne dofinansowanie na realizację nowych działań. Kwota 34 481,77 zł zostanie przeznaczona na przeprowadzenie zadania „Zielarstwo – od tradycji do współczesności”.

Celem operacji jest przeszkolenie uczestników projektu w zakresie tworzenia partnerstw oraz możliwości generowania nowych miejsc pracy związanych z zielarstwem. Zielarstwo może stanowić ważne źródło dochodów dla mieszkańców obszarów wiejskich powiatu łęczyńskiego. Podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie uprawy, zbioru, przetwarzania i wykorzystania ziół w lecznictwie, kosmetologii i kuchni przez uczestników projektu przyczyni się do powstania nowych pomysłów na komercyjne wykorzystanie lokalnych tradycji zielarskich przez mieszkańców terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy tych obszarów.

Tematyczne szkolenie, warsztaty, konkurs kulinarny oraz wydanie publikacji poświęconej zielarskiemu bogactwu naszego regionu, to działania, które zrealizujemy w sierpniu i wrześniu br.

Terminy działań:
12-13 sierpnia (szkolenie) – „Tworzenie partnerstw z innymi organizacjami z sektora publicznego, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych oraz możliwe źródła finansowania swojej działalności.” (przeznaczone dla dwóch 15-osobowych grup) – Łęczna;
20 sierpnia (warsztaty zielarskie) – 1-dniowy wyjazd (8 h szkoleniowych) do miejsca/podmiotu prowadzącego działalność związaną z tematyką warsztatu, znajdującego się w odległości do 95 km od Łęcznej (przeznaczone dla jednej 15-osobowej grupy);
26-27 sierpnia (warsztaty zielarskie) – spotkanie 2- dniowe (16 h szkoleniowych). Dzień pierwszy – Łęczna. Dzień drugi – warsztaty w formie wyjazdowej, zorganizowane w podmiocie prowadzącym działalność w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia  znajdującym się w odległości do 70 km od Łęcznej (przeznaczone dla jednej 15-osobowej grupy);

Jeśli jesteś członkiem koła gospodyń wiejskich (KGW), podmiotem odpowiedzialnym za rozwój społeczno-gospodarczy powiatu, w tym promocję, współpracę z sektorem prywatnym i NGO w zakresie  kultury i turystyki, wsparcia przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy, inwestycji z terenu powiatu łęczyńskiego, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 81 531 52 08 lub 81 531 52 02.

Na zgłoszenia czekamy do 6 sierpnia br.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!! Decyduje kolejność zgłoszeń.