powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Organizacja i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych

Organizacja i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej prowadzi nabór wniosków na organizację i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych:
–   indywidualnych niezbędnych do podjęcia pracy lub działalności gospodarczej,
–  realizowanych w ramach bonu szkoleniowego (dla osób do 30 roku życia).

Wsparcie dotyczy m.in:
– sfinansowania kosztów badań lekarskich (o ile są wymagane),
– pokrycia kosztów szkolenia dla instytucji szkoleniowej,
– wypłacenia stypendium osobom skierowanym na szkolenie,
– sfinansowania kosztów przejazdów związanych z udziałem w szkoleniu.

Osoby bezrobotne zainteresowane formami wsparcia mogą składać wnioski
po uprzednim kontakcie z pracownikiem merytorycznym – kontakt tel. 81 53 15 397.

Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę efektywność zatrudnieniowa
tj. uzyskanie zatrudnienia po ukończonym szkoleniu na okres minimum 1 m-ca.
Regulamin oraz stosowne wnioski do pobrania dostępne są  na stronie internetowej
PUP w Łęcznej https://leczna.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania