powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Do 15 lutego br. średnie i duże firmy z branży budowlanej mogą zgłaszać się do obecnej edycji programu „Akcelerator Innowacji i Ekspansji”. Program ma na celu pomóc firmom wdrażać innowacyjne rozwiązania oraz wejść na nowe zagraniczne rynki i wzmocnić dotychczasową działalność na arenie międzynarodowej. Wydarzenia odbędą się w dniach 17-18.02 oraz 22-26.02.2021 r.

Program jest efektem współpracy Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Dzięki uczestnictwu w programie można zyskać wiedzę o tym, jakimi narzędziami administracja publiczna wspiera eksport, o indywidualnie dobranych instrumentach wsparcia Grupy PFR, które można wdrożyć w firmie, a także na temat możliwości ulepszenia istniejących rozwiązań dla eksportu we współpracy z administracją publiczną.

PROGRAM:

Strefa Rozwiązań, 17-18.02 – informacje o narzędziach wspierających eksport oferowanych przez instytucje administracji publicznej.
WARSZTAT I – Programy dotacyjne i wsparcie instytucjonalne rozwoju eksportu, ekspansji inwestycyjnej oraz wdrażania innowacji w polskich firmach branży budowlanej

Warsztat ma odpowiedzieć na pytania:
– Jak można skorzystać ze wsparcia instytucjonalnego oraz jakie kompetencje mają poszczególne instytucje udzielające wsparcia? Z kim się kontaktować?
– Jakie programy dotacyjne są obecnie realizowane oraz jakie kryteria należy spełnić aby móc z nich skorzystać?
– Czy istniejące instrumenty/procedury są adekwatne do potrzeb rynku/branży? Czy należy coś zmienić?
 
Strefa Rozwiązań i B2B, 22-26.02.2021 r. – spotkania z instytucjami Grupy PFR, których celem jest wspólne opracowanie wsparcia eksportu danej firmy oraz indywidualny dobór narzędzi finansowych.
WARSZTAT II – Wsparcie finansowe i doradcze w rozwoju eksportu, ekspansji inwestycyjnej oraz we wdrażaniu innowacji w polskich firmach branży budowlanej

Warsztat ma odpowiedzieć na pytania:
– Jakie są instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorstw w zakresie finansowania eksportu towarów, usług i dóbr inwestycyjnych oraz wdrażania innowacji? Kto i jak może z nich skorzystać?
– Na jakich warunkach można pozyskać kapitał na inwestycje i przejęcia w kraju lub za granicą?
– Czy istniejące instrumenty/procedury są adekwatne do potrzeb rynku/branży?

Strefa Dialogu, marzec-kwiecień 2021 r. – dialog pomiędzy ekspertami, biznesem i administracją publiczną w celu zidentyfikowania barier eksportowych dla branży.

Zapraszamy do wypełnienia formularza aplikacyjnego, który można znaleźć pod adresem: http://www.interankiety.pl/f/WB0xe9aB. Nabór trwa do 15.02.2021 r.