powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Przypominamy – oferta Akademii PARP jest skierowana nie tylko do osób mających własną działalność gospodarczą, ale również do tych, którzy myślą o założeniu firmy, chcą zwiększyć swoją wartość na rynku pracy lub pragną podnieść kompetencje swoich pracowników. W bazie Akademii PARP znajdują się 32 bezpłatne kursy online. Dodatkowo w 2021 roku zespół Akademii planuje opublikowanie aż 16 nowych kursów e-learningowych. 

Na stronie Akademii PARP możemy przeczytać o planowanych 5 pierwszych tytułach e-kursów:

  1. Zamówienia publiczne 2021
  2. Kredytowe ABC dla MŚP
  3. Design Thinking w MŚP
  4. Ochrona własności przemysłowej w MŚP
  5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zapraszamy do śledzenia harmonogramu, informującego o nazwach i datach uruchomienia kursów wymienionych powyżej. Tematyka pozostałych 11 kursów będzie dotyczyła zagadnień z obszaru: eksportu, finansów oraz rozwoju biznesu. Więcej informacji na temat przyszłych kursów znajdować się będzie w obszarze aktualności na stronie Akademii PARP – www.akademia.parp.gov.pl