powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż Powiat Łęczyński przystąpił do uczestnictwa w 2021r., w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.


W ramach realizacji powyższego programu można składać wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G od 18 stycznia 2021r. do 15 lutego 2021r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych a także organizacji pozarządowych, dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym, bezpośrednio do Oddziału PFRON w Lublinie ul. W. Kunickiego 59, 20-422 Lublin.

Szczegółowe informacje o programie zamieszczone są na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/