powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Przedmiotem przetargu są nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego, położone w miejscowości Jawidz, gm. Spiczyn,

oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 – Jawidz, jako działki nr : 1378/3 o pow. 0,1145 ha, 1378/4 o pow. 0,1238 ha, 1378/5 o pow. 0,1225 ha, 1378/7 o pow. 0,1214 ha, 1378/9 o pow. 0,1215 ha, 1378/11 o pow. 0,1236 ha, 1378/13 o pow. 0,1205 ha, 1378/15 o pow. 0,1197ha, 1378/17 o pow. 0,1203 ha, 1378/19 o pow. 0,1195ha, 1378/21 o pow. 0,1189ha, 1378/23 o pow. 0,1183 ha, 1378/25 o pow. 0,1195 ha, 1378/27 o pow. 0,1175 ha, 1378/28 o pow. 0,1175 ha i 1378/29 o pow. 0,1298 ha, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143791/3…