powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża termin na składanie wniosków i realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” .

Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie do dnia 15 października 2020 roku.

Wniosek można złożyć elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia) lub w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w Zespole ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej  przy ul. Staszica 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00