powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Celem scalenia gruntów jest tworzenie warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne kształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.


Dziś została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a firmą „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.” na realizację prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym w ramach projektu „Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie Gminy Ludwin” w obrębach ewidencyjnych: 5-Grądy, 9-Kocia Góra, 19-Zezulin Drugi, 20-Zezulin Niższy, 21-Zezulin Pierwszy o łącznej powierzchni 2506,4730 ha.
Zakres prac zagospodarowania poscaleniowego obejmuje:
– budowę dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej o łącznej długości około 8 744 m,
– przebudowę dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej o łącznej długości około 17 489 m,
– przebudowę dróg gminnych gruntowych równiarką mechaniczną o łącznej długości około 9 719 m,
– poprawę parametrów melioracji szczegółowych o łącznej długości około 30 km, wykonanie niezbędnych przepustów umożliwiających dojazd do działek.
Planowany termin zakończenia nadzorowanych prac to listopad 2020 r. Łącznie kwota zagospodarowania brutto wynosi przeszło 7 mln zł. 
Prace realizowane w ramach działania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.