powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej od 1 kwietnia br. realizuje na terenie powiatu  projekt pn. „Niemożliwe, a jednak!” skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych lub pozostających bez zatrudnienia.

We wrześniu br. w Janowie Lubelskim w Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym Duo/Hotel Duo Spa odbyły się wyjazdowe warsztaty psychospołeczne dla uczestników projektu. W dn. 23.09-24.09.2019 r. w warsztatach pn. „Drzwi do jutra” wzięła udział grupa 40 osób niepełnosprawnych (20 kobiet i 20 mężczyzn). Warsztaty były formą aktywnej rehabilitacji sprzyjającej rozwijaniu myślenia w kategoriach samostanowienia o własnym losie, podniesienia motywacji, poznania  asertywnych sposobów komunikowania swoich decyzji, radzenia sobie ze stresem, emocjami, przełamywania stereotypów dotyczących płci  i niepełnosprawności.

Następnie  w dn. 25.09-26.09.19 r. w warsztatach pn. „Lepsza ja” uczestniczyło 10 kobiet doznających przemocy w rodzinie. Warsztaty  umiejętności społecznych miały za zadanie pokazać jak wyjść z przemocy poprzez naukę planowania przyszłości i budowania celów w oparciu o zasoby osobiste, poszukiwanie, odkrywanie własnego potencjału. Uczestniczki poszukiwały i umacniały fundament poczucia własnej wartości.

W kolejnych warsztatach pn. „Skrzydła samodzielności” w dn. 28.09-29.09.19 r.  udział wzięło 7 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej (4 kobiety i  3 mężczyzn). Obejmowały one zajęcia z zakresu konstruktywnej komunikacji: jak mówić z szacunkiem do drugiego człowieka, jak słuchać i dbać o to, czy dobrze zrozumieliśmy drugą osobę oraz jak asertywnie odmawiać. Warsztaty grupowe z młodzieżą dotyczyły także wspólnego wyznaczania celów i planowania przyszłości, związków międzyludzkich: miłości, przyjaźni i rodziny oraz tematu, jak sobie radzić z emocjami i w trudnych sytuacjach życiowych oraz jak pracować nad  swoimi lękami.

Dzięki uczestniczeniu w warsztatach wszyscy poznali swoje mocne strony, które będą mogli dalej rozwijać. Ponieważ w zajęciach wzięli udział ludzie znajdujący się w podobnej sytuacji życiowej, tym samym mieli możliwość wymiany doświadczeń, wręcz utworzenia grup samopomocowych. Warsztaty pozwoliły na stworzenie przestrzeni nie tylko dla zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także dla wzajemnego wspierania się w trudnych chwilach i dla dzielenia się swoimi sukcesami i osiągnięciami.

Lokalizacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego – piękny zalew i Park Krajobrazowy, Lasy Janowskie – sprzyjała nie tylko procesowi wzmacniania umiejętności i kompetencji społecznych, ale także  odpoczynkowi psychicznemu, oderwaniu się od codzienności  i integracji uczestników. Samo fizyczne oderwanie się od domu, codziennych obowiązków, zmiana otoczenia, nawiązanie nowych znajomości służyło wzmocnieniu więzi, poprawie relacji, wzmocnieniu poczucia własnej wartości i odpoczynkowi psychicznemu. W trakcie pobytu w Janowie Lubelskim wszystkim uczestnikom dopisywały nie tylko dobre humory, ale też  piękna, słoneczna pogoda. Udało się zwiedzić wiele ciekawych, niezwykłych miejsc i atrakcji turystycznych, takich jak: leśne uroczysko Kruczek, ostoja konika biłgorajskiego w Szklarni, drewniany kościółek w Momotach wybudowany i samodzielnie przyozdobiony przez księdza  rzeźbiarza – samouka, Porytowe Wzgórze – miejsce najważniejszego starcia bitwy w Lasach Janowskich i Puszczy Solskiej – największej bitwy partyzanckiej na ziemiach polskich podczas II wojny światowej.

Ponadto w ramach realizowanych działań projektowych  w październiku  br. rozpoczęły się także warsztaty grupowe z zakresu doradztwa zawodowego. W dniach 14-15.10.19 r.  w warsztatach wzięły udział dwie grupy docelowe: osoby niepełnosprawne i kobiety doznające przemocy w rodzinie. Tematyką było: samopoznanie – zainteresowania, zdolności, wartości oraz podejmowanie decyzji. Celem warsztatów było zwiększenie samoświadomości w obszarach zainteresowań, kompetencji oraz wartości i ich wpływu na ścieżkę zawodową uczestników, jak również rozwinięcie umiejętności podejmowania konstruktywnych decyzji. W dniu 18.10.19 r. odbyły się warsztaty grupowego doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej o tematyce: podejmowanie decyzji.  

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Priorytet inwestycyjny 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”.