powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informujemy iż, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koordynowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego oferowane są niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Rolę pośrednika finansowego dla województwa lubelskiego, zapewniającego także szkolenia i doradztwo pełni Lubelska Fundacja Rozwoju.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o pożyczkę w Programie  są niezatrudnieni oraz niewykonujący innej pracy zarobkowej: studenci ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich), absolwenci szkół i uczelni ( do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego), osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej. O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla ww. osób mogą ubiegać się m.in. żłobki lub kluby dziecięce, niepubliczne przedszkola i szkoły, podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,44 % w skali roku. Aktualna wysokość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej to ponad 99 tys. zł.

Szczegółowe informacje: Lubelska Fundacja Rozwoju, Rynek 7, 20-111 Lublin; www.lfr.lublin.pl; tel. 81 528 53 33, 81528 53 34