powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W związku z prowadzonymi przez Władze Powiatu działaniami, zmierzającymi do zapewnienia dogodnych połączeń komunikacyjnych w obrębie naszego powiatu zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, dotyczące  Państwa potrzeb transportowych:

  1. Na jakiej istniejącej trasie możliwość dojazdu jest utrudniona i potrzebne jest rozszerzenie trasy o inne miejscowości?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Jakie nowe trasy należy uruchomić (proszę o podanie miejscowości początkowej, docelowej i co najmniej jednej miejscowości pośredniej oraz godzin kursowania)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Z czego wynikają zgłaszane potrzeby (np. dojazd do pracy, do szkoły, ośrodki zdrowia, inne)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            Głównym celem sondażu jest zebranie preferencji mieszkańców dotyczących transportu i mobilności. Jednocześnie informuję, iż dane zawarte w ankiecie będą miały charakter informacyjny.

            Odpowiedzi na pytania prosimy udzielać za pomocą poczty elektronicznej na adres: e.duda@powiatleczynski.pl, a.nastaj@powiatleczynski.pl, lub dostarczyć w formie papierowej do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łęcznej do dnia 30 lipca 2019 r.