powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W czwartek 23 maja odbyło się spotkanie z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością z okazji Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych.  W spotkaniu wzięli udział Wicestarosta Łęczyński – Dawid Kostecki oraz Burmistrz Łęcznej – Leszek Włodarski.

Organizatorem spotkania był Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Łęcznej. Podczas spotkania podziękowano przedstawicielom powiatu, urzędu gminy oraz ich jednostkom za pomoc i wsparcie, również finansowe.

Pielęgnowanie pamięci o osobach z niepełnosprawnościami i organizowanie tego typu spotkań jest  niezwykle ważne, ponieważ przeciwdziała wykluczeniu społecznemu czy samotności, która często towarzyszy osobom chorym lub w podeszłym wieku.