powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Konferencja profilaktyczna „Rak nie ma metryki” organizowana przez Stowarzyszenie Kobiet Amazonki w Łęcznej zgromadziła w piątek w restauracji „Emocja” tłumy słuchaczy. Spotkanie zainaugurowały Amazonki Justyna Karaś i Agnieszka Nowicka, które powitały zaproszonych gości i przedstawiły ideę przedsięwzięcia. Następnie konferencję uświetnił występ Agnieszki Polak prezentującej autorską prozę oraz koncert skrzypcowy.

Powiat Łęczyński reprezentował Wicestarosta Dawid Kostecki podkreślając w swoim wystąpieniu znaczenie profilaktyki i ochrony zdrowia, w dobie tak wielu chorób cywilizacyjnych. Przywoływał publikacje ks. Jana Kaczkowskiego pt. „Życie na pełnej petardzie”, „Grunt pod nogami” traktujące o chorobie, cierpieniu fizycznym i przeciwnościach losu. Wicestarosta gratulował organizatorom realizacji cennej inicjatywy oraz zapewnił, że władze powiatu są otwarte na podejmowanie wspólnych przedsięwzięć dla dobra mieszkańców powiatu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się min.: Krzysztof Grabczuk – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Leszek Włodarski – Burmistrz Łęcznej, Krzysztof Bojarski – Dyrektor SPZOZ w Łęcznej, Arkadiusz Marucha – Dyrektor ZSG w Łęcznej. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele samorządów, instytucji, ośrodków kultury, zaprzyjaźnione Amazonki z terenu województwa lubelskiego, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu.

Główną część konferencji stanowił panel dyskusyjny, podczas którego swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z uczestnikami specjaliści z dziedziny onkologii, hematologii, neurochirurgii, ginekologii oraz osoby które doświadczyły choroby nowotworowej.

Konferencji towarzyszył również pokaz „onkomody”, akcja „Daj włos na perukę” oraz warsztaty „Jak radzić sobie ze stresem”.