powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Fundacja BGK zaprasza społeczności lokalne do wzięcia udziału w konkursie „Moja Mała Ojczyzna”. Konkurs ma na celu zachęcić do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym oraz by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

1. poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
2. pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych;
3. wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
4. wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
5. zakup Sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
6. porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
7. zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu;
8. koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł brutto;
9. koszt tablicy informacyjnej.

Jak to zrobić:
Złóż wniosek w generatorze na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl 

Wygra 30 najlepiej ocenionych przez Komisję Konkursową projektów.

Kto może wziąć udział i kiedy:
• fundacje; 
• stowarzyszenia; 
• biblioteki publiczne; 
• domy kultury;
• jednostki samorządu terytorialnego;
• koła gospodyń wiejskich.

Termin składania wniosków: 16.04.2019 -16.06.2019
Kontakt: Anna Burek, tel. 605 991 718
Regulamin w załączniku.