powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

27 lutego, przy okazji „Tłustego Czwartku” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej odbyło się spotkanie z rodzinami zastępczymi z terenu powiatu łęczyńskiego.

W spotkaniu z rodzinami zastępczymi uczestniczył Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski, Radna Rady Powiatu w Łęcznej Małgorzata Więcławska-Siwek oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Elżbieta Brodzik wraz z kadrą – koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej. Przy kawie i pączkach poruszono bardzo ważne kwestie, m. in. dotyczące współpracy rodzin zastępczych z Organizatorem Rodzinnej Pieczy zastępczej w Łęcznej, szkoleń dla rodziców zastępczych, a także wyników kontroli przeprowadzonej w rodzinach zastępczych.
Rodzice zastępczy przy słodkim poczęstunku chętnie rozmawiali między sobą, wymieniając się doświadczeniami i anegdotami. Było dużo śmiechu i żartów. Spotkanie okazało się również doskonałą okazją do rozmowy o trudach dnia codziennego i uczuciach towarzyszących rodzinom, a także do okazji poznania siebie nawzajem. Wszyscy bardzo miło spędzili czas, pytając o termin następnego spotkania.