powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

12 marca 2019 roku w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie podpisano porozumienie o współpracy Powiatu Łęczyńskiego i Kampol-Fruit Sp. z o.o.

Porozumienie jest owocem wizyty, jaką przedstawiciele władz Powiatu Łęczyńskiego złożyli w lutym w firmie Kampol-Fruit Sp. z o.o. w Milejowie, w czasie której omówiono warunki współpracy Spółki i Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

W ramach porozumienia w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, w nawiązaniu do tradycji istnienia Przyzakładowej Szkoły na bazie ZPOW Milejów, zaplanowano utworzenie klasy I Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie operator maszyn przemysłu spożywczego.

Ponadto strony, reprezentowane przez Prezesa Kampol – Fruit Piotra Furmańskiego, Dyrektora Generalnego Kampol – Fruit Justynę Zielińską i Starostę Łęczyńskiego Krzysztofa Niewiadomskiego oraz Dyrektora szkoły Dariusza Szafranka zobowiązały się m.in. do utrzymywania stałych kontaktów w formie spotkań oraz bieżącej wymiany informacji na temat realizacji postanowień umowy; wzajemnej wymiany informacji dotyczących przepisów prawnych w zakresie kształcenia młodzieży i oświaty zawodowej; podejmowania innych działań mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy o kwalifikacji zawodowych wśród młodzieży i stałego kontaktu z przedstawicielami jednostek w zakresie przedsięwzięć zawartych w umowie.