powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

08.02.2019 r. Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się spotkanie podsumowujące I Kamień Milowy projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

Z ramienia Powiatu Łęczyńskiego do współpracy w celu realizacji projektu wyznaczone zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Do projektu przystąpiły również dwie gminy z terenu powiatu tj. Gmina Spiczyn i Gmina Cyców. W spotkaniu udział wzięli: Małgorzata Mądry – Zastępca dyrektora ROPS w Lublinie, Krzysztof Niewiadomski – Starosta Łęczyński, Wiesław Pikuła – Wójt Gminy Cyców jak również członkowie Zespołu ds. Modelu, członkowie Gminno – Powiatowych Zespołów Kooperacji i uczestnicy „Szkoły Kooperacji”.

Starosta wraz z zastępcą dyrektora ROPS wręczyli uczestnikom dyplomy i podziękowania za udział w projekcie, za zaangażowanie i wkład pracy. Podsumowano także dotychczasowe efekty pracy nad projektem oraz podkreślono istotę kooperacji na rzecz osób dotkniętych ubóstwem. Ponadto podczas spotkania dyskutowano na temat możliwości jakie daje praca modelem i udziału w kolejnym etapie projektu tj. II Kamieniu Milowym