powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wydał aktualizację „Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Przewodnik zawiera spis placówek świadczących pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom. Jest to baza danych o instytucjach udzielających pomocy medycznej i psychologicznej. Informuje o jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, instytucjach zajmujących się orzecznictwem, poradnictwem zawodowym, a także organizacjach pozarządowych wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi na terenie województwa lubelskiego.

Informator został opracowany w wyniku zapisów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 będącego załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022.”

Dokument znajduje się na stronie ROPS: PRZEJDŹ DALEJ