powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wzorem lat ubiegłych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej będzie realizowało program pn. „Aktywny samorząd” finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej prowadzi nabór wniosków w następujących terminach:
w ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
• semestr letni 2018/2019 – od 11.03.2019r. do 30.03.2019r.,
• semestr zimowy 2019/2020 – od 09.09.2019r. do 10.10.2019r.
w ramach modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową tj. likwidacja bariery transportowej, dostęp do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:
• od 13.05.2019r. do 31.08.2019r.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu „Aktywny samorząd” można uzyskać pod nr telefonu 81 53 15 366 w godz. od 7.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej: http://www.pcprleczna.pl