powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ogłasza się rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem szklarni wraz z budynkami gospodarczymi, położonej w Kijanach, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 4 – Kijany, następującymi numerami ewidencyjnym działek: 78/6 o pow. 0,55 ha, 78/53 o pow. 0,5098 ha i 78/54 o pow. 0,0258 ha, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3