powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

GKN 6840.2.2.2014 Łęczna, dn. 22.05.2014r.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jawidzu, gm. Spiczyn, oznaczonej jako działka nr 1383 o pow. 10,80 ha, będąca własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143791/3, odbył się w dniu 22 maja 2014 r. w Starostwie Powiatowym 
w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95A.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu.

Przewodniczący Komisji
Henryk Gański