powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

PZAZXI.272.1.7.2018 Łęczna, dnia 20.12.2018r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOSCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE OFERT

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”.

Zamawiający : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej , ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna unieważnia czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonany
w dniu 19 grudnia 2018r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert.

Uzasadnienie:
W dniu 19 grudnia 2018r. Zamawiający przeoczył w ocenie ofertę, która wpłynęła drogą elektroniczną w terminie, jest ważna i nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert.

O ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje odrębnym pismem.