powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Numer sprawy: ZP.272.4.3.2014 Łęczna, 2014-04-15

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w budynku ZSG Łęczna.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 86 590,77 złotych brutto

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:
ofertę nr 4: Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o., 20-150 Lublin,
ul. Ceramiczna 4 cena brutto oferty 41 612,49 zł, termin wykonania 10.06.2014r.

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
  Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 7 ofert. Oceniono następujące oferty:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy:Liczba pkt w kryterium ceny za zadanie nr 1
  1.ANIFA Anna Bąk, ul. Górskiego 8, 37-450 Stalowa Wola54,62
  2.Lubelska Fabryka Okien PERFEKT Okna i drzwi, 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 9983,24
  3.EURO OKNA-PLUS 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 82B49,81
  4.Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o., 20-150 Lublin,
  ul. Ceramiczna 4100,00
  5.PUPH ELTEX T.R. 39-400 Nowa Dęba, ul. Szypowskiego 152,58
  6.Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo, 20-150 Lublin, ul. Bursaki 1885,91
  7.MADAR Miszczak Dariusz, 22-300 Krasnystaw, ul. Kol. Krak. Przedm. 5447,01
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
 4. Zamawiający informuje, iż po wyznaczonym terminie na składanie ofert wpłynęła oferta o godz. 11:38 złożona przez firmę TADEXIM PHU Tadeusz Fiborek, ul. Kleberga 68, 21-150 Kock, oferta bez otwierania zostanie zwrócona po ogłoszeniu wyników niniejszego postępowania.
 5. Zgodnie z zapisem art. 94 ust.1 pkt. 2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie nie krótszym niż 5 dni od niniejszego powiadomienia, tj. w terminie – 2014-04-24 na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (II piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
 6. Środki ochrony prawnej.
  Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”. Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
  ________________ Kierownik Zamawiającego