powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Numer sprawy: ZP.272.4.1.2014 Łęczna, 2014-03-26

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 480 000 złotych brutto, w tym na zadanie nr 1 kwotę 315 000 zł brutto, na zadanie nr 2 kwotę 165 000 zł brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Część nr 1: – oferta nr 2 złożona przez: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group I Oddział Lublin, 20-102 Lublin, ul. Zamojska 47 – na kwotę brutto 182 766,00 złotych.
Część nr 2: – oferta nr 1 złożona przez: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą
w Łodzi, ul. Gdańska 132, Przedstawiciel w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Fałata 94 – na kwotę brutto 58 056,00 złotych.

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta w zadaniu nr 1, jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
  Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 6 następujących ofert:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyOcena punktowa ofertTermin wykonania zamówienia
  Zad. Nr 1Zad. Nr 2
  1.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Przedstawiciel w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Fałata 94-100,00Od 01.05.2014 r. do 30.04.2017 r.
  2.InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group I Oddział Lublin
  20-102 Lublin, ul. Zamojska 4793,672,15Od 01.05.2014 r. do 30.04.2017 r.
  3.Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział regionalny w Lublinie, Zespół Sprzedaży Komercyjnej ul. Wallenroda 2f, 20-607 Lublin-66,03Od 01.05.2014 r. do 30.04.2017 r.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
 4. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców w zakresie części nr 1 i nr 2 zapraszamy do podpisania umowy na w terminie – 03 kwietnia 2014r na godz. 10:00 do Sekretariatu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
  W zakresie zadania nr 2 na dostawę art. chemii gospodarczej postepowanie unieważniono, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty nr 2 w zadaniu nr 2 przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadań- art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP
 5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
  Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
  ________________ Kierownik Zamawiającego