powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Numer sprawy: ZP.272.4.2.2014 Łęczna, 2014-05-08

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na bankową obsługę budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 01.08.2014 r. do 31.07.2018 r.
CPV: 66110000-4 – usługi bankowe.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 236 480,00,00 złotych brutto.
1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu na postawie Uchwały Nr 1082/2014 Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 07 maja 2014 r. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 2 na realizację zamówienia publicznego : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie, ul. Watykańska 7, 20-538 Lublin

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyOcena 1.2.1Ocena 1.2.2Ocena 1.2.3Suma m-cznych kosztów. Wg oferty w zł m-cznieTermin wykonania obsługi bankowej
  m-czna obsługa bankowa cena zł Oprocentowanie lokaty overnight %Oprocentowanie środków na rach. %M,-czna obsługa bankowa zł w złm-czna obsł. Rach 1 złm-czna obsł. Rach 2 złm-czna obsł. Rach 31 złm-czna obsł. Rach 4 złm-czna obsł. Rach 5 złm-czna obsł. Rach
  1.Bank Spółdzielczy w Końskowoli, ul. Lubelska 91A, 24-130 Końskowola2880,001,711,71160,00160,00160,00160,00160,00160,00160,004000,00od 01.08.2014do 31.07.2018
  2.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie, ul. Watykańska 7, 20-538 Lublin3500,000,0840,482200,00180,00180,00180,00180,00180,00180,004780,00od 01.08.2014 do 31.07.2018
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
  że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta nr 1 ze względu na brak wpływu na
  rachunek zamawiającego kwoty wadium w terminie składania oferty, tj. do godz. 10:00 w dniu
  06.05.2014r., na podstawie zapisu art. 24 ust 2, pkt. 2 ustawy.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1. Na podstawie zapisu art. 89, ust. 1 pkt 5 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 4. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie – 2014-05-14 na godz. 10:00
  do pokoju Nr 209 (II piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
 5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”. Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu. ________________ Kierownik Zamawiającego