powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposażenia do pracowni mechanicznych ZSR w Kijanach: 
1) nagrzewnica elektryczna (przemysłowa) – szt. 4

kod CPV: 39715220-5- elektryczne oporowe urządzenia grzewcze,

Dane do specyfikacji na zakup wyposażenia pracowni mechanicznych ZSR w Kijanach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nagrzewnica elektryczna przemysłowa-4 szt. :
 Moc 15 kW / 400 V z termostatem oraz przełącznikiem mocy grzewczej
 Dostępne tryby pracy:
• wyłączony
• wentylacja
• 33% mocy (5 kW)
• 66% mocy (10 kW)
• 100% mocy (15 kW)
 Płynnie regulowany manualny termostat
 Specyfikacja techniczna:
• zasilanie: ~380-400V 3~50Hz,
• moc grzewcza: 15 kW,
• typ: elektryczna,
• medium: energia elektryczna,
• przepływ powietrza: min. 1200 m3/h,
• regulacja mocy: 5/10/15 kW,
• regulacja termostatem: tak,
• zakres regulacji temp.: od 5 °C do 35 °C,
• stopień ochrony: IPX4,
• przewód zasilający w zestawie 3 m: tak
• przedłużacz siłowy 5 m: tak

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl do 18 stycznia 2019 r.
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”

Nazwa i adres firmy ………………… dn……………
………………………………….
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
AL. Jana Pawła II 95 a, 
21-010 Łęczna 

FORMULARZ – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Nagrzewnica elektryczna
1 Nagrzewnica elektryczna Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia

R A Z E M 

data …………………… ………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)