powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

IPR.272.4.30.2017 Łęczna, dnia 01.10.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Organizacja wycieczki do Portugalii dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej ” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
Jak należy rozumieć zapis: serwis kawowy wraz z ciastkiem?
Czy ma on być zapewniony dodatkowo podczas zwiedzania miast np. w kawiarniach? Czy w jakiejś innej porze dnia? Na pewno nie da się go zorganizować podczas przejazdów, bo w portugalskich autokarach obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów poza wodą mineralną
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie usługi ( serwis kawowy : kawa, herbata z ciastkiem) w restauracji serwującej obiad.

Pytanie 2
W programie przy punkcie Fatima, pojawia się również Evora pomiędzy wieczorną procesją
i uroczystościami religijnymi, czy przypadkiem nie wkradł się tam błąd? Miasto Evora dzieli od Fatimy spory dystans, gdyż leży ono ok 2,5 godz. podróży autokarem w jedną stronę, na południe od Lizbony. Przy proponowanych miastach, punktach zwiedzania, obiadach w trakcie dnia
i wyznaczonym przedziale godzinowym kolacji program i tak już jest napięty i na to, żeby zdążyć jeszcze odwiedzić Evorę istnieją bardziej niż nikłe szanse. A szkoda by było realizować coś
w ogromnym pośpiechu i bez gwarancji, że uda się zdążyć, podczas gdy pozostałe punkty programu naprawdę oferują uczestnikom możliwość przekrojowego poznania piękna Portugalii
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania punktu programu dotyczącego: „ możliwości udziału w wieczornej procesji: Evora” niezależnie od pobytu w Fatimie. Np. w innym dniu zwiedzania miejscowości, miejsc i obiektów.

Pytanie 3
Czy istnieje możliwość zmiany zakresu godzinowego obiadokolacji na nieco późniejszy, np. 18:00-20:00? Godzina 17:00 jest niestety bardzo mała realna w portugalskich hotelach
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszych godzin obiadokolacji max. do godz. 20.00.

Pytanie 4
Czy można dodać założenie, że rejs rzeczny w Porto odbędzie się tylko przy odpowiednich warunkach pogodowych, uwzględniając fakt, że wycieczka będzie odbywać się pod koniec października?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego rejsu rzecznego w Porto.
Pytanie 5
Czy w związku z faktem, że grupa liczy 35 osób dopuszcza się możliwość zakwaterowania 3 osób
w jednym pokoju trzyosobowych, a pozostałych 32 osoby w pokojach dwuosobowych czy w tej sytuacji należy zaplanować raczej 17 pokojów dwuosobowych i jeden jednoosobowy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, iż należy zaplanować 18 pokoi ( 17 dwu osobowych i 1 jednoosobowy)

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.