powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

NR SPRAWY: PZAZ.XI.272.1. 9. 2018
Łęczna, dnia 10.12.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Nr sprawy: PZAZ.XI.272.1.9.2018

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „na zakup i sukcesywne dostawy artykułów mleczarskich do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej” wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego i poniżej udzielono na nie odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy zamawiający w pozycji nr 1 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zmianę gramatury jogurtu naturalnego z 175g na gramaturę 180 g?

Odpowiedź Tak, Zamawiający określając wielkość opakowania produktu w szczegółowym formularzu potrzeb – załącznik nr 2, oprócz pozycji w których wskazano wagę/ wielkość opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być przeliczona proporcjonalnie do wagi/ wielkości oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia i zmiany odpowiednio proponowanej ilości zamawianej pozycji artykułu.

Pytanie 2
Czy zamawiający w pozycji nr 6 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zmianę gramatury kefiru z 250 g na 200g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający określając wielkość opakowania produktu w szczegółowym formularzu potrzeb – załącznik nr 2, oprócz pozycji w których wskazano wagę/ wielkość opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być przeliczona proporcjonalnie do wagi/ wielkości oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia i zmiany odpowiednio proponowanej ilości zamawianej pozycji artykułu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.