powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Znak sprawy: IPR.272.1.10.2019
Łęczna 15.03.2019r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego- rozeznania rynku na „zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych
z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”

Pytanie 1.
Czy można składać oferty częściowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych podzielone jest na część 1- namioty i część 2- tablice magnetyczne

Pytanie 2.
czy dopuszczają Państwo rozmiar namiotu 4×2,7m lub 4,5x3m zamiast rozmiaru 4x3m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiary namiotu 4×2,7m lub 4,5x3m zamiast rozmiaru 4x3m.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.