powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Znak sprawy: IPR.272.1.10.2019
Łęczna 15.03.2019r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego- rozeznania rynku na „zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych
z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”

Pytanie 1.
Proszę o doprecyzowanie informacji o wielkości pola zadruku.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pole zadruku to falbana/krawędź przednia namiotu, zamawiający prosił o wizualizację do zaakceptowania.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.