powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

IPR.272.1.18.2018 Łęczna, dnia 05.04.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup z dostawą
i montażem przesuwnych regałów archiwalnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło następujące pytanie.

Pytanie 1
W nawiązaniu do otrzymanego zapytania ofertowego na wykonanie , dostawę i montaż regałów przesuwnych proszę o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia o: załączenie rzutu pomieszczenia w którym mają być montowane regały , dokładnego określenia ich parametrów tj. głębokości półek , rozstawu półek oraz ile ma być zamontowanych mb półek.

Odpowiedź:
Głębokość półek – 60 cm (2x30cm)
Rozstaw półek – 35cm. ( 5 przestrzeni (półek)w regale)
Zakładana ilość metrów bieżących półek użytkowych – 60 m.b. w jednym regale (30m.b. półek po jednej stronie regału)
Zakładana ilość regałów – 5szt

Zamawiający w załączeniu przesyła rzut pomieszczenia, w którym mają być montowane regały.

Zamawiający zakłada maksymalne wykorzystanie powierzchni pomieszczenia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.