powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Znak sprawy: IRP.272.1.5.2019
Łęczna 25.01.2019r
Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego według zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na „Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach”.
Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz
z udzielonymi wyjaśnieniami.
Pytania:

  • rozumiem, że ogrzewane medium to powietrze, pochodzące z zewnątrz budynku?
  • nie określono rozmiary kanału, którym będzie dostarczane ww medium
  • czy oferta ma zawierać wersję z wentylatorem, czy bez?

Odpowiedzi:

  • zastosowanie nagrzewnic elektrycznych przemysłowych przenośnych ma służyć ogrzewaniu pomieszczeń warsztatowych
  • w halach warsztatowych do ogrzewania wykorzystane zostanie powietrze z wnętrza pomieszczenia
  • w ogłoszeniu została podana informacja o możliwych trybach pracy, tj. wskazano pracę wentylatora.